wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium pt.: „Wymiana doświadczeń w prowadzeniu działalności pozarolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007 – 2013 i 2014  2020”, 12.07.2022 r.

Data utworzenia: 30-06-2022 ; Data wydarzenia: 12-07-2022

Seminarium pt.: „Wymiana doświadczeń w prowadzeniu działalności pozarolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007 – 2013 i 2014  2020”, 12.07.2022 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza w dniu 12 lipca br. o godz. 10:00 na seminarium pt.: „Wymiana doświadczeń w prowadzeniu działalności pozarolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007 – 2013 i 2014  2020”. Celem wydarzenia będzie przekazanie informacji oraz wymiana doświadczeń i pomysłów aktywizujących różne podmioty mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Działanie to ma też na celu promocję ciekawych praktyk/działalności na obszarach wiejskich naszego województwa. 

Podczas seminarium nastąpi podsumowanie organizowanego przez WMODR konkursu pt.: „Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020”. Po prezentacji laureatów i podmiotów wyróżnionych, organizatorzy oraz sponsorzy wręczą zwycięzcom nagrody, dyplomy oraz upominki.

Chęć uczestnictwa można zgłosić telefonicznie bądź mailowo do 7 lipca 2022 r .

Osoba odpowiedzialna/kontakt: Agnieszka Stajszczak tel. 665 830 954; email: a.stajszczak@w-modr.pl

u Program.pdf (656.2 KB, PDF)
Opracowanie: Agnieszka Stajszczak