wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 24.06.2022, jesteśmy w powiecie piskim, następne spotkanie w poniedziałek w powiecie braniewskim

Data utworzenia: 24-06-2022 ; Data wydarzenia: 27-06-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 24.06.2022, jesteśmy w powiecie piskim, następne spotkanie w poniedziałek w powiecie braniewskim

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie piskim rozpoczęliśmy sesją praktyczną i wizytą na poletkach demonstracyjnych, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego. 

Zmniejszenie gęstości siewu pozwala uzyskać silniejszy, mniej spolegliwy łan. Może to również stanowić dobry argument do zmniejszania kosztów związanych z kosztem materiału siewnego. Przy zbyt dużej gęstości wysiewu automatycznie zmniejszy się plon ziarna oraz jego jakość – podkreślił dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB.

Właściwy dobór odmiany jest kluczowym elementem agrotechniki pozwalającym na obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost plonu roślin. Dlatego od jej prawidłowego wyboru w dużej mierze zależy nasz sukces  – wskazuje mgr inż. Artur Szatkowski – UWM Olsztyn  


Do zobaczenia w poniedziałek w powiecie braniewskim! W części teoretycznej aktualne zagrożenia upraw zbóż przed szkodnikami przedstawi prof. dr hab. inż. Bożena Kordan – UWM Olsztyn a analizę ekspercką na poletkach demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. inż. Paweł Bereś prof. IOR-PIB.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku.

W imieniu Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, prof. UWM serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Dniach Pola! 

OBEJRZYJ ZAPROSZENIE

u 11_Braniewski.pdf (93.38 KB, PDF)
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk