wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 22.06.2022, widzimy się w powiecie ełckim, jutro w powiecie giżyckim

Data utworzenia: 22-06-2022 ; Data wydarzenia: 23-06-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 22.06.2022, widzimy się w powiecie ełckim, jutro w powiecie giżyckim

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie ełckim rozpoczęły się sesją praktyczną i wizytą na poletkach demonstracyjnych, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi żyta ozimego  i pszenicy ozimej.

Na  polach demonstracyjnych podjęto tematykę dotyczącą m.in. plonowania żyta populacyjnego w porównaniu z żytem hybrydowym. Żyto hybrydowe charakteryzuje o wiele wyższy potencjał plonowania niż w przypadku odmian populacyjnych. Jednak podstawą, aby budować wysoki plon, jest znajomość zasobności gleby w składniki pokarmowe m.in. przyswajalny fosfor i potas.

Podkreślano ważną rolę PDO -  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Badania PDO dają możliwość uzyskania informacji o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki, co umożliwia ustalenie listy zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa.

Podczas części teoretycznej mgr inż. Artur Szatkowski przedstawił porównanie poszczególnych systemów technologii uprawy, ich główne zalety i wady. Zwrócił szczególną uwagę, że dobór konkretnego systemu zależy od wielkości gospodarstwa i jakości gleby.


Do zobaczenia jutro na polach w powiecie giżyckim! Analizę ekspercką poletek demonstracyjnych przeprowadzi dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB, a mgr inż. Artur Szatkowski przedstawi temat wiosennego nawożenia zbóż azotem.  

Szczegółowy program znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk