wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie za nami!

Data utworzenia: 21-06-2022 ; Data wydarzenia: 21-06-2022

 

Dnia 21.06.2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, młodzi rolnicy po raz kolejny stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie składała się z dwóch etapów: pisemnego podczas, którego uczestnicy udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych oraz ustnego składającego się z 4 pytań z wylosowanych zestawów.

Po eliminacjach powiatowych przeprowadzonych od 01.04.2022 r. do 10.06.2022 r. przez 19  Zespołów Doradczych do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do finału przystąpiło 48 osób.

Uczestnikami olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem olimpiady było:

• upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników,

• wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,

• rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,

• promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej,

• propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współorganizujących Olimpiadę.

Zwycięzcy olimpiady:

I miejsce – Łożyński Przemysław - powiat działdowski

II miejsce – Deneka Jarosław – powiat węgorzewski

III miejsce – Murawiec Damian – powiat elbląski

IV miejsce – Liszewska Patrycja – powiat ostródzki

V miejsce – Malko Mateusz – powiat olsztyński

VI miejsce – Machnij Klaudia – powiat ostródzki

 

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody pieniężne, które zostały sfinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ponadto sponsorami nagród byli:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

2. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

4. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie

Serdecznie dziękujemy instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie organizacji "Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie."

Zapraszamy do obejrzenia relacji mediów z wydarzenia:

- TVP3 Olsztyn 

- Radio Olsztyn

Opracowanie: Joanna Zarucka