wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 20.06.2022, widzimy się w powiecie gołdapskim, jutro w powiecie oleckim

Data utworzenia: 20-06-2022 ; Data wydarzenia: 21-06-2022

Trwają II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 20.06.2022, widzimy się w powiecie gołdapskim, jutro w powiecie oleckim

W powiecie gołdapskim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją praktyczną na poletkach demonstracyjnych. Uczestnicy wydarzenia mogli się tam zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi roślin uprawianych metodami ekologicznymi oraz kukurydzy.

W czasie wizyty na polu ekspert dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska zwracała uwagę jak ważne jest dbanie o życie mikrobiologiczne w glebie poprzez właściwą agrotechnikę i nawożenie naturalne. Zwiększenie zawartości próchnicy, biologizowanie upraw, korzystanie z naturalnych procesów zwiększających zasobności i dostępność składników w uprawie roślin zmniejszają zużycie nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, eliminują potrzebę zapraw chemicznych.

Podczas części teoretycznej wydarzenia dr hab. inż. Arkadiusz Stępień wskazywał najważniejsze problemy z uprawą roślin bobowatych, m.in. nierównomierne wschody, uszkodzenia młodych roślin przez dziką zwierzynę i ptaki – zwłaszcza w trakcie wschodów, zróżnicowany termin dojrzewania odmian czy zróżnicowana wysokość roślin.


Jutro zapraszamy do powiatu oleckiego! Temat aktualnych zagrożeń upraw zbóż przed szkodnikami zostanie przedstawiony przez prof. dr hab. inż. Bożenę Kordan, natomiast dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska przeprowadzi analizę ekspercką.

Szczegółowy program Dni Pola w powiecie oleckim znajduje się w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk