wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dziś widzimy się w powiecie elbląskim, następne spotkanie 20.06.2022 r. w powiecie gołdapskim

Data utworzenia: 10-06-2022 ; Data wydarzenia: 10-06-2022

Dziś widzimy się w powiecie elbląskim, następne spotkanie 20.06.2022 r. w powiecie gołdapskim

W powiecie elbląskim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją praktyczną na poletkach demonstracyjnych. Uczestnicy wydarzenia mogli się tam zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi w uprawie jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego i pszenicy jarej.

W czasie wizyty na polu ekspert dr hab. Jerzy Grabiński podkreślił, jak ważny jest wybór odmiany – czyli  jednego z najważniejszych elementów technologii uprawy. Wybierając odmianę z listy odmian zalecanych, która powstaje dla każdego województwa i jest dopasowana do warunków klimatycznych i glebowych, mamy większą gwarancję uzyskania lepszych efektów. W powiecie elbląskim wybrano pszenicę jarą odmiany Arabella, która posiada dobrą odporność na mączniaka prawdziwego, dlatego zrezygnowano z oprysku w początkowej fazie wzrostu.

Prof. dr hab. inż. Marek Marks podczas sesji teoretycznej zaznaczył, że nie ma dziś nowoczesnego, wysoko wydajnego rolnictwa bez wprowadzenia postępu naukowo-technicznego. Postęp ten przyczynia się do wzrostu plonów i poprawy ich jakości.


Czeka nas tygodniowa przerwa. 20 czerwca 2022 r. widzimy się ponownie - na poletkach w powiecie gołdapskim. Analizę ekspercką przeprowadzi dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, a temat rozwiązań agrotechnicznych, w powiązaniu z dbałością o środowisko naturalne umożliwiających uzyskanie satysfakcjonujących plonów roślin paszowych, zostanie przedstawiony przez dr. hab. inż. Arkadiusza Stępnia.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk