wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Prowadzisz działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich? Weź udział w konkursie!

Data utworzenia: 08-06-2022

Prowadzisz działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich? Weź udział w konkursie!

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie pn.: Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020. 

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników, małżonków rolników lub domowników prowadzących działalność pozarolniczą na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs ma na celu promocję ciekawych praktyk/działalności na obszarach wiejskich naszego województwa. 

Na karty zgłoszeniowe czekamy do 20 czerwca 2022r. 

Regulamin i karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Stajszczak nr tel. 665 830 954 email: a.stajszczak@w-modr.pl

 

 

Opracowanie: Agnieszka Stajszczak