wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium pn. Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego

Data utworzenia: 07-06-2022 ; Data wydarzenia: 20-06-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, które odbędzie się  20 czerwca br. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 13.30 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Seminarium skierowane jest głównie do:

  • rolników,
  • właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
  • osób oferujących usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,
  • przedsiębiorców i osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem działalności opiekuńczej,
  • wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,
  • przedstawicieli Lokalnych Grup Działania związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,
  • przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia.

Spotkanie ma na celu transfer wiedzy do praktyki, wymianę doświadczeń oraz popularyzację wyników badań i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych.

Chęć udziału w seminarium proszę zgłaszać do organizatora: Renata Kierska, tel. 665 892 846, e-mail: r.kierska@w-modr.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opracowanie: Renata Kierska