wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XV edycja ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2022 roku

Data utworzenia: 03-06-2022

Wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ogłaszają nabór zgłoszeń do XV edycji ogólnopolskiego „Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

W konkursie może brać udział każdy rolnik, który spełnia poniższe warunki:

  • został mu nadany numer indentyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 20148 r. w sprawie produkcji ekologicznej  i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i podsiada aktualny certyfikat wydany przez upoważniona jednostkę certyfikującą;
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie;
  • nie był laureatem I nagrody warmińsko-mazurskiego etapu konkursu w latach 2019-2021.
  • konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych;
  • w konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną - Załącznik nr 1 (forrmuarz zgłoszeniowy dostepny w załaczniku).

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie - REGULAMIN

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 czerwca 2022 r.

na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91

10-356 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2022”

lub pocztą elektroniczną na adres: m.razminas@w-modr.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela – Małgorzata Razminas, tel. 695 990 243

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3813-konkurs-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-w-2021-roku
Opracowanie: Małgorzata Razminas