wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Emerytury rolnicze po nowemu!

Data utworzenia: 03-06-2022

Od 15 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o emeryturę i nie muszą, jak do tej pory, przekazywać gospodarstwa i przerywać pracy na tym gospodarstwie

poinformował w dniu 02 czerwca br. na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jest to rozwiązanie bardzo oczekiwane przez rolników, zgłaszane przez wiele środowisk rolniczych.

Najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, które wejdą w życie 15 czerwca 2022 r.:

  • prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego;
  • prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co  najmniej  25 lat ubezpieczenia  emerytalno-rentowego;
  • doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS;
  • skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia  na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty;
  • rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej;
  • rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów; 
  • turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Źródło: www.krus.gov.pl
Opracowanie: Monika Szóstek