wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Programy spotkań w powiatach w ramach II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2022

Data utworzenia: 01-06-2022 ; Data wydarzenia: 06-06-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola.

Honorowy patronat nad spotkaniami objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym, odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”.

Harmonogram II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2022:
6 czerwca - powiat iławski - PROGRAM SPOTKANIA ____ RELACJA
7 czerwca - powiat nowomiejski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
8 czerwca - powiat ostródzki - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
9 czerwca - powiat olsztyński - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
10 czerwca - powiat elbląski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
20 czerwca - powiat gołdapski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
21 czerwca - powiat olecki - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
22 czerwca - powiat ełcki - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
23 czerwca - powiat giżycki - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
24 czerwca - powiat piski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
27 czerwca - powiat braniewski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
28 czerwca - powiat bartoszycki - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
29 czerwca - powiat kętrzyński - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
30 czerwca - powiat węgorzewski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
1 lipca - powiat lidzbarski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
4 lipca - powiat mrągowski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
5 lipca - powiat szczycieński - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
6 lipca - powiat nidzicki - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA
7 lipca - powiat działdowski - PROGRAM SPOTKANIA ___ RELACJA

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

  1. Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl
  2. Agnieszka Wiśniewska, tel. 665 920 379, e-mail: a.wisniewska@w-modr.pl
  3. Maja Jurczak, tel. 665 991 329, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl

Opracowanie: Mirosław Fesnak