wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 

Data utworzenia: 01-06-2022

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 

Nabór będzie dotyczył unijnych systemów jakości takich jak:

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
 • ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

oraz

 • „Jakość Tradycja”
 • „Integrowana Produkcja Roślin”;
 • „Quality Meat Program”
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

 Termin składania wniosków: od 4 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

 • w formie pisemnej w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Kancelaria Ogólna, poziom 1, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00;
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą KOWR: (ePUAP: /KOWR/SkrytkaESP).

Dokumenty aplikacyjne dotyczące naboru udostępnione są na stronie internetowej: 

http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym

Źródło: kowr.gov.pl
Opracowanie: Bartosz Napiórkowski