WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

III edycja Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego

Data utworzenia: 24-05-2022 ; Data wydarzenia: 30-06-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w III edycji Konkursu pn. "Najlepszy Doradca Ekologiczny". Konkurs organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośródkami Doradztwa Rolniczego.

Celem konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest dwuetapowy i składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap).

Etap wojewódzki, nadzorowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  skierowany jest do doradców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 20214-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Kandydaci mogą być zgłaszani przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przez komórki organizacyjne WMODR.  W konkursie nie mogą uczestniczyć doradcy będący laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu kunkursu w ubiegłych dwóch latach. Wersja edytowalna karty zgłoszenia wraz z załącznikami możliwe są do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie >> tutaj.

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie lub elektronicznie na mail: u.anculewicz@w-modr.pl z dopiskiem Konkurs na Najlepszego Doradcę Ekologicznego

Kontakt: Urszula Anculewicz
tel.: 89/ 526-44-39 wew. 54; kom: 697-632-088

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom
Opracowanie: Urszula Anculewicz