WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ruszył nabór wniosków na działanie „Współpraca”!

Data utworzenia: 06-05-2022

Ruszył nabór wniosków na działanie „Współpraca”!

Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można się ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc udzielana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowanie jakie można otrzymać to nawet 12 mln zł.

Wnioski o pomoc – w terminie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2022 r. – należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można będzie złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą starać się grupy operacyjne EPI, działające na obszarach wiejskich na rzecz innowacji w rolnictwie. Lider takiej grupy musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Może ona zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu – w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, a jeśli chodzi o pojedynczą operację jest to 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie może zostać przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może być spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Więcej informacji ˗  otwórz

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi Brokerami SIR:

Emilia Bojkowska nr tel. 665891607,e-mail: e.bojkowska@w-modr.pl,

Natalia Niska nr tel. 665880108, e-mail: n.niska@w-modr.pl

Źródło: Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/wspolpraca--nabor-wnioskow
Opracowanie: Natalia Niska