WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie e-learningowe pn. " Zatrzymać każdą kroplę wody - zwiększanie retencji, powtórne wykorzystanie wody w gospodarstwie"

Data utworzenia: 01-04-2022 ; Data wydarzenia: 01-04-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenie e-learningowe nt.

Zatrzymać każdą kroplę wody - zwiększanie retencji, powtórne wykorzystanie wody w gospodarstwie

Autorem szkolenia jest dr inż. Paweł Urbanowicz, starszy specjalista ds. ochrony środowiska, małej retencji na obszarach wiejskich oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego.

Udział w szkoleniu daje możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi. Szkolenie jest bezpłatne, dostępne przez całą dobę do dnia 31.05.2022 r.

Celem szkolenia jest: przekazanie uczestnikom wiedzy na temat retencji terenowej, metod zwiększenia małej retencji na terenach wiejskich oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwie. Zapoznanie z przepisami prawnymi wynikającymi z Prawa wodnego. Przybliżenie metod oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi na wszystkich etapach użytkowania, unikanie strat wody zarówno podczas transportu, gromadzenia, jak i nawadniania. Ponadto przedstawienie rozwiązań organizacyjno-technologicznych, (działań i narzędzi, które zmierzają do ograniczenia parowania terenowego oraz zużycia wody na polach), w tym ogólnopolskich programów związanych z gospodarką wodną.

Szkolenie składa się z 5 modułów:

Moduł 1: Retencja wodna i jej rodzaje.

Moduł 2: Oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Moduł 3: Działania i programy związane z gospodarką wodną w Polsce - przeciwdziałanie skutkom suszy, Prawo wodne.

Moduł 4: Wprowadzenie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 9. Retencjonowanie wody

Moduł 5: Operacja pn. ,,Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’ na Warmii i Mazurach

Warunkiem ukończenia szkolenia jest zapoznanie się z jego treścią oraz pozytywne zaliczenie testu jednokrotnego wyboru, poprzez udzielenie 80% poprawnych odpowiedzi.Po tym etapie uczestnik otrzyma dokument potwierdzający zaliczenie szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, uczniów szkół rolniczych oraz przedstawicieli instytucji rolniczych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą niżej podanego linka:

https://forms.gle/j9Nsj8wyzdHF5mfr8

Po rejestracji otrzymają Państwo e-maila z dostępem do platformy szkoleniowej.

Możliwość rejestracji na szkolenie rozpoczyna się 1 kwietnia.

Szczegółowych informacji udzieli: Joanna Zarucka, j.zarucka@w-modr.pl, tel: 665 892 879

Źródło: fotografia: https://pixabay.com/pl/
Opracowanie: Joanna Zarucka