WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Data utworzenia: 01-01-2019

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje bezpłatne programy doradcze w ramach poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program doradczy nr 1

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności

Program doradczy nr 2

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP

Program doradczy nr 3

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów

Program doradczy nr 4

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji RE

Celem poddziałania 2.1 jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Łącznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego poddziałania zrealizowane zostaną 842 programy doradcze.
Rolnicy, którzy podpisali z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług doradczych w ramach przedmiotowego poddziałania, będą mogli przez okres 3 lat bezpłatnie korzystać z pakietu usług doradczych przewidzianego w ramach jednego z czterech dostępnych programów.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski