WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Data utworzenia: 10-01-2022

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

     40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przypominamy, że  każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminach:

-  od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 

- od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć kolejny  wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda