WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027

Data utworzenia: 16-12-2021

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027

Podjęta przez Radę  Ministrów  uchwała 14 grudnia br., umożliwi rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Plan). Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Plan powinien być przesłany do Komisji Europejskiej najpóźniej do 31 grudnia br.

Najważniejsze rozwiązania Planu dotyczą:

  • Wspierania zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.
  • Pomocy, obejmującej konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.
  • Wspierania i wzmacniania  ochrony środowiska, w tym różnorodności biologicznej.
  • Wzmacniania  struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.
  • Budżetu Planu.

Wsparcie skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców, głównie rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wpr

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Opracowanie: Maria Suszko