WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych

Data utworzenia: 06-12-2021

Konkurs wiedzy o zwyczajach  i tradycjach bożonarodzeniowych

W terminie 08.12.2021 r. do 15.12.2021 r. Olecki Oddział Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  serdecznie zaprasza do udziału w ,,Konkursie wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych’’ .

Konkurs skierowany jest do rolników, właścicieli zagród edukacyjnych, członków kół gospodyń wiejskich mieszkających w obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem organizowanego konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego wsi poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu symboliki i znaczenia poszczególnych zwyczajów okresu bożonarodzeniowego oraz zwiększenie zainteresowania i kształtowanie aktywnej postawy społeczeństwa wiejskiego w kultywowanie obrzędów Wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia.

W celu uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest wypełnienie i przesłanie najpóźniej  do 15.12.2021 r na e-mail m.kapuscinska@w-modr.pl skanu poniżej wymienionych dokumentów:

  • karty zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1) z podpisanym oświadczeniem, potwierdzającym zapoznanie się z regulaminem i  wyrażenie zgody na warunki  w nim zawarte oraz
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych  (Załącznik nr 2). 

 

Osoby, które przyślą wyżej wymienione dokumenty, otrzymają na pocztę elektroniczną podaną w zgłoszeniu link z dostępem do platformy moodle.wmodr.pl, na której będzie umieszczony test wiedzy z 15 minutowym limitem czasowym. Test składa się z 20 pytań konkursowych. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Należy pilnować limitu czasu i po rozwiązaniu testu należy kliknąć ,,wyślij”. Test będzie dostępny od 08.12.2021 r. do 15.12.2021 r.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni odrębnym zawiadomieniem na wskazany w zgłoszeniu kontakt.                                                                   

Wszelkich informacji udziela Koordynator Konkursu - Maria Kapuścińska, st. specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, telefon  665 892 311, e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl.

Regulamin, karta zgłoszenia uczestnictwa oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie do pobrania poniżej:

Opracowanie: Maria Kapuścińska