WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabory wniosków o dofinansowanie działalności w ramach PROW

Data utworzenia: 06-05-2022

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020.

W przypadku wymienionych poniżej działań i poddziałań PROW doradcy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie udzielają informacji i konsultują indywidualne zamiary rolników. Dla osób, które podejmą decyzję o ubieganiu się o pomoc finansową, doradcy mogą sporządzić wymaganą przepisami prawa dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami Ośrodka.

Trwające nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020:

termin naboru: 03.01-30.12.2022 r.

termin naboru: 28.02-31.05.2022 r.

termin naboru: 15.03-31.05.2022 r.

termin naboru: 15.03-31.05.2022 r.

termin naboru: 15.03-31.05.2022 r.

termin naboru: 29.03-27.05.2022 r.

termin naboru: 29.03-27.05.2022 r.

termin naboru: 31.03-29.05.2022 r.

termin naboru: 30.04-15.06.2022 r.

termin naboru: 04.05-17.06.2022 r.

termin naboru: 16.05-14.07.2022 r.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik