WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabory wniosków o dofinansowanie działalności w ramach PROW

Data utworzenia: 10-01-2022

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020.

W przypadku wszystkich wymienionych poniżej działań i poddziałań PROW doradcy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie udzielają informacji i konsultują indywidualne zamiary rolników. Dla osób, które podejmą decyzję o ubieganiu się o pomoc finansową, doradcy mogą sporządzić wymaganą przepisami prawa dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami Ośrodka.

Trwające i planowane w najbliższym czasie nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020:

termin naboru: 03.01-30.12.2022 r.

 

termin naboru: 30.11.2021 r. - 28.01.2022 r.

 

termin naboru: 31.12.2021 r. - 31.01.2022 r.

 

termin naboru: 10.12.2021 r. - 07.02.2022 r.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik