WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Studia podyplomowe na UWM "Rolnictwo ekologiczne"

Data utworzenia: 18-10-2021

Studia podyplomowe na UWM "Rolnictwo ekologiczne"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na VII edycję Studiów Podyplomowych, w zakresie: rolnictwo ekologiczne

Zapraszamy kandydatów po wszystkich kierunkach (również nierolniczych). Absolwent uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubiegania się ośrodki finansowe z programów pomocowych. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie od podstaw zasad i metod produkcji, nadzoru jakościowego, marketingu produktów ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko. Zdobyta wiedza, potwierdzona świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, otwiera szerokie możliwości zatrudnienia poczynając od prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, poprzez pracę w służbach doradczych, agencjach rządowych, zatrudnienie w jednostkach certyfikujących i w firmach usługowo-handlowych pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, kończąc na szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej. Absolwent będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego. 

  • Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).
  • Studia są jednoroczne, dwusemestralne, realizowane w wymiarze 247 godzin.
  • Zajęcia będą odbywać się w formie niestacjonarnej. Przewidywanych jest w sumie 12 zjazdów (sobota i niedziela)
  • Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza na stronie: https://irk.uwm.edu.pl
  • Planowane rozpoczęcie zajęć 10.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://irk.uwm.edu.pl
kierownik studiów: dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, prof. UWM: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl tel. 89 523 32 66, 
sekretariat: tel. 89 523 48 27, Sekretarz: Kinga Treder tel. 89 523 3594 

Opracowanie: Mirosław Fesnak