WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wpływ wybranych inteligentnych specjalizacji regionu na rozwój obszarów wiejskich

Data utworzenia: 11-10-2021 ; Data wydarzenia: 14-10-2021

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badań prowadzonych w ramach operacji pt.:

WPŁYW WYBRANYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”,

która odbędzie się 14 października 2021 r. w godz. 13.30 17.30 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących poznania determinant i stanu zaawansowania procesu formowania się systemu przyczyniającego się do wdrażania dwóch wybranych inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim (ekonomia wody i żywność wysokiej jakości).

Prelegentami będą eksperci uczestniczący w przygotowaniu i realizacji badań.

Program konferencji:

1. Wprowadzenie - przedstawienie celu badań i ich organizacji

2. Prezentacja wyników badań nt.:

  • Środowisko przyrodnicze jako ważny obszar wykorzystania inteligentnej specjalizacji regionu
  • Inteligentna specjalizacja regionu „ekonomia wody”
  • Stan i możliwości wykorzystania inteligentnych specjalizacji
  • Możliwości rozwoju klastrów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym
  • Innowacyjność gospodarstw rolnych jako element wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji regionu
  • Stan i możliwości kształtowania lokalnych systemów innowacji na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim                                

3. Dyskusja

4. Podsumowanie i rekomendacje

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Zbigniew Brodziński, prof. UWM, tel. 605 850 187; e-mail: zbr@uwm.edu.pl

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska