WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warsztaty szkoleniowe pt. „Hodowla fermowa wybranych owadów zaliczanych do grupy zwierząt gospodarskich”

Data utworzenia: 01-10-2021 ; Data wydarzenia: 20-10-2021

Warsztaty szkoleniowe pt. „Hodowla fermowa wybranych owadów zaliczanych do grupy zwierząt gospodarskich”

Za nami bardzo udana Konferencja naukowa pt. „Owady jako alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i ludzi”, która odbyła się 14 września 2021 roku w siedzibie W-MODR w Olsztynie.

Efektem dużego zainteresowania i licznych pytań o aspekty praktyczne hodowli owadów jest organizacja w dniu 20.10.2021 roku, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie - warsztatów szkoleniowych pt. „Hodowla fermowa wybranych owadów zaliczanych do grupy zwierząt gospodarskich” - w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu GOSPOSTRATEG.

Prowadzącymi warsztaty są pionierzy hodowli owadów oraz produkcji białka owadziego w Polsce:

Paweł Górzyński – Prezes Zarządu Tenebria sp. z o.o. - Firma założona z myślą o tworzeniu alternatywnych produktów żywnościowych i paszowych, w tym najwyższej jakości białka pochodzenia owadziego. Tenebria zajmuje się rozwojem upraw roślin poprzez nawóz organiczny, a swoje innowacyjne rozwiązania technologiczne dedykuje hodowli mącznika młynarka.

Stanisław Majewski - Gospodarstwo rolne z hodowlą owadów Stanisław Majewski partner Tenebria Sp. z o.o.

 

Tematyka warsztatów ściśle praktyczna:

- Demonstracja i omówienie różnych faz hodowli owadów

- Założenie hodowli - warunki organizacyjne i środowiskowe

- Stado podstawowe i rozród

- Tucz larw

- Przetwórstwo

- Zastosowanie uzyskanych produktów

- Rynek zbytu

 

Lista uczestników jest już zamknięta. Dziękujemy za zainteresowanie.

Życzymy udanych warsztatów.

 

Warsztaty zostały zorganizowane  w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu GOSPOSTRATEG pt.: „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”. Umowa nr GOSPOSTRATEG1/385141/16/NCBR/2018. Wartość projektu 5 214 500 zł. Wartość dofinansowania 4 983 700 zł.

Opracowanie: Marcin Nowicki