WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Aspekty dochodowe rolników w świetle wyzwań środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

Data utworzenia: 16-09-2021 ; Data wydarzenia: 29-09-2021

Aspekty dochodowe rolników w świetle wyzwań środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

Szanowni Państwo!

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza do udziału w konferencji pt. „Aspekty dochodowe rolników w świetle wyzwań środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027”, która odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. w Mazurskim Dworze koło Olecka, Siejnik 1.

Głównym celem konferencji jest przekazanie i upowszechnianie informacji w zakresie:

  • wspierania dochodów rolników oraz bezpieczeństwa żywnościowego;
  • pakietu reform WPR na lata 2023-2027 - zielona architektura, praktyki korzystne dla środowiska i klimatu, ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazu, rolnictwo ekologiczne/ekoschematy oraz
  • rynków rolnych, w szczególności mleka - w kontekście przyszłych decyzji inwestycyjnych oraz produkcyjnych rolników i wsparcia w ramach WPR (istota interwencji i wsparcia, warunkowość).

 

Nabór zgłoszeń zakończony.

 

Opracowanie: Jerzy Rutkowski