WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Relacja z finału "Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie" w dniu 09.09.2021 r.

Data utworzenia: 09-09-2021 ; Data wydarzenia: 09-09-2021

09.09.2021 r. młodzi rolnicy po raz kolejny stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Wrześniowa „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” składała się z dwóch etapów: pisemnego podczas, którego uczestnicy udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych oraz ustnego składającego się z 4 pytań z wylosowanych zestawów.

Po eliminacjach powiatowych przeprowadzonych od 14.06.2021 r. do 16.08.2021 r. przez 19  Zespołów Doradczych do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się  57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do finału przystąpiły 44 osoby.

Uczestnikami olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem olimpiady było:

  • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników
  • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku
  • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
  • promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej
  • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw natomiast współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współorganizujących „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Zwycięzcami olimpiady zostali:

 

I miejsce – Mateusz Witek -  powiat kętrzyński

II miejsce – Janusz Juniewicz – powiat elbląski

III miejsce – Natalia Rumian – powiat braniewski

IV miejsce – Jacek Wieczorek – powiat lidzbarski

V miejsce – Andrzej Mikulewicz – powiat iławski

VI miejsce – Krzysztof Gostkowski – powiat nidzicki

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody pieniężne, które zostały sfinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ponadto sponsorami nagród rzeczowych byli:

  1. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
  2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
  3. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
  4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie
  5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Serdecznie dziękujemy instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie organizacji "Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie."

 

Opracowanie: Paulina Jaskólska