WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nowa aplikacja ARiMR- eWoP

Data utworzenia: 03-09-2021

Nowa aplikacja ARiMR- eWoP

Od 31 sierpnia 2021 r. rolnicy mogą korzystać z nowego portalu ARiMR eWoP (elektroniczny Wniosek o Płatność). Aplikacja umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014 - 2020 za pomocą aplikacji eWoP. To kolejne narzędzie cyfrowe, obok aplikacji eWniosekPlus, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej. Portal ułatwi elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Za pomocą portalu eWoP można m.in.:

 • złożyć wniosek o płatność wraz z załącznikami, a także ich korekty;
 • wyświetlić listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przeglądać wiadomości i powiadomienia wysyłane przez ARiMR do rolnika.

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Więcej informacji na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul