WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”

Data utworzenia: 30-08-2021

Od 30 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”. Konkurs skierowany jest do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, uczniów szkół rolniczych i studentów zaocznych studiów rolniczych z obszarów wiejskich subregionu ełckiego, czyli powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 20.09.2021 r.

Wypełnione karty odpowiedzi wraz z kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem uczestnika należy przesyłać lub dostarczać osobiście  w kopertach z dopiskiem „KONKURS OCHRONA ŚRODOWISKA” na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Oddział w Olecku

 Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

Kontakt do Organizatora - główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń  i Wydawnictw Marianna Grażyna Kuczyńska, telefon 697632452, email: m.kuczynska@w-modr.pl

Regulamin oraz karty zgłoszenia i odpowiedzi do pobrania:.

Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska