WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Data utworzenia: 05-08-2021

Do 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą trwały konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jaki  jest cel konsultacji kolejnej wersji projektu PS dla WPR?

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027:

  • została uzupełniona o szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu;
  • zawiera propozycje rozwiązań, m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania realizacji Planu;.
  • zawiera szereg zmian i uszczegółowień wprowadzonych w związku ze zgłoszonymi uwagami;
  • jest  dokumentem doprecyzowanym  w kontekście osiągniętego unijnego kompromisu Rady, Parlamentu i KE, w ramach którego państwa członkowskie przyjęły wspólną wizję zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej;
  • to efekt pracy zespołów eksperckich, które dokonały oceny i zidentyfikowały najistotniejsze potrzeby, a także wypracowały sposób w jaki należy na nie odpowiedzieć.

Zgodnie z przepisami UE, Plan powinien być szeroko konsultowany, na każdym etapie prac programowych. Dlatego, druga wersja Planu jest przekazywana do zaopiniowania w konsultacjach publicznych.

Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zgłoszone opinie, uwagi, stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się ze skierowanym do konsultacji projektem dokumentu.

Jak zgłosić uwagi?

Tak jak w I etapie konsultacji, każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz do konsultacji Planu Strategicznego WPR

Do pobrania

Formularz do konsultacji Planu Strategicznego WPR: : #konsultacje

Źródło: minrol.gov.pl
Opracowanie: Maria Suszko