WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Twoja Rola - odc. 16 System wiedzy i innowacji w rolnictwie AKIS

Data utworzenia: 23-07-2021

Twoja Rola - odc. 16 System wiedzy i innowacji w rolnictwie AKIS

„Jedyną stałą w życiu jest zmiana” Uważni obserwatorzy tych zmian potrafią przekuć ją w sukces. Tak, też dzieje w przypadku rolnictwa i całego otoczenia tej branży.

Dynamikę i jakość rozwoju rolnictwa, niewątpliwie wyznacza wiedza. Zarówno ta teoretyczna jak i praktyczna. Dlatego kluczem do nowoczesnego rozwoju staje się wieloaspektowe, skuteczne doradztwo branżowe.

Odpowiedzią jest System wiedzy i innowacji w rolnictwie AKIS.

W skrócie, to organizacja i powiązania pomiędzy tworzącymi go partnerami, którzy opracowują lub wykorzystują wiedzę i innowacje w rolnictwie i dziedzinach powiązanych.

Taką rolę w wymianie wiedzy i innowacji w rolnictwie odgrywa publiczne doradztwo rolnicze, które realizując swoje zadania, przekazuje rolnikom wiedzę w różnych formach. Aby system działał wzorcowo dzieje się to we współpracy m.in. z podmiotami naukowymi.

WMODR aktywnie współpracuje z m.im. z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, opracowując plany innowacyjnego wypasu  i hodowli Polskiej Czerwonej w systemie agroleśnym; realizuje w kooperacji międzynarodowej projekt Komisji Europejskiej Horyzont 2020 - Boosting Rural Bioeconomy Networks Following Multiactor Approaches – BRANCHES (Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe).

Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie realizowany będzie projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich” finansowany z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021.

Zapraszamy do obejrzenia „TWOJEJ ROLI”!

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz