WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rozpoczęcie montażu stacji meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu "eDWIN"

Data utworzenia: 23-07-2021

 

Trwa realizacja projektu, w wyniku którego powstać ma  krajowy system informatyczny służący ochronie roślin. Efekty pracy specjalistów poznamy już niedługo, bowiem w połowie 2022 roku.
eDWIN to przedsięwzięcie realizowane na szeroką skalę,  które angażuje wiele podmiotów, w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całej Polski.

Cel jaki postawili przed sobą pomysłodawcy projektu to dostarczenie rolnikom, konsumentom, instytucjom badawczym wirtualnych usług, które za zadanie mają, m.in.: raportowanie zagrożeń i udostępnianie danych meteorologicznych, po to aby na czas ostrzegać przed występowaniem agrofagów i tym samym wspomagać decyzje: czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin. System będzie narzędziem pracy dla rolników-producentów żywności oraz wsparciem konsumentów żywności.

Tych zalet jest o wiele więcej, a proces sporządzenia skutecznych algorytmów do opracowania modeli prognostycznych poprzedza faza gromadzenia danych. I tutaj dużą rolę odgrywają współpracujący z ośrodkami rolnicy, którzy udostępniają swoje pola pod ustawianie stacji meteo.
 

Schemat działania systemu eDWIN
Schemat działania systemu eDWIN


W naszym województwie w sierpniu tego roku stanie 19 takich stacji.
Dane, takie jak: pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ilość opadów oraz kierunek i prędkość wiatru, które będą dostarczać posłużą w stworzeniu modeli diagnostycznych, dzięki którym rolnicy i producenci w czasie rzeczywistym otrzymają analizę zagrożeń agrofagami i zalecenia  dotyczące wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Fakt bezpośredniej współpracy przy projekcie z rolnikami, to prawdziwa wartość dodana. Będą mieli możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia systemu, który w niedalekiej przyszłości stanie się ich podstawowym narzędziem pracy, wpływając na jakość świadczonych przez nich usług – niezależnie od skali produkcji.

Czy warto zatem zaufać sztucznej inteligencji, czy jest niezawodna i czy zastąpi doświadczenie zdobyte przez rolników na polu?
Dane, które będą pozyskiwane dzięki systemowi mówią same za siebie, chociażby ilość upraw na kórych będą  sygnalizowane agrofagi: pszenica, jęczmień, żyto ozime, kukurydza, burak cukrowy , ziemniak, chmiel, pomidor, jabłoń, grusza.

Jedno jest pewne. Technologia nie zastąpi ani doświadczenia, ani intuicji człowieka obcującego na co dzień z naturą. Nie stoi to jednak w sprzeczności z walorami użytkowymi tych rozwiązań, które w przyszłości przyniosą wymierne efekty w postaci plonów świadomego rolnictwa, czyli zdrowszej żywności oraz zdrowych gleb.

Szczegóły projektu znajdą Państwo pod adresem: https://wmodr.pl/projekty/edwin

Opracowanie: Marcin Cyrankowski