WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rolniku, aplikuj! Skorzystaj z dotacji dla swojego gospodarstwa w projekcie pn. "Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”

Data utworzenia: 22-07-2021

Rolniku, aplikuj! Skorzystaj z dotacji dla swojego gospodarstwa w projekcie pn. "Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z EIT Food CLC North-East – Europejskim Instytutem Technologii zaprasza do udziału w projekcie pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”.

Głównym celem projektu jest wsparcie grupy liderów adopcji oraz promocja praktyk rolnictwa regeneratywnego w Polsce poprzez przeszkolenie wybranej grupy rolników w zakresie wdrażania praktyk agrotechnicznych, wymiany wiedzy i zdobycia umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego, tj. m.in. technik wykonywania zabiegów agrotechnicznych, które mają na celu odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby, zwiększenie bioróżnorodności oraz rozwój zdrowia gleby.

Uczestnikami projektu będzie 30-tu rolników wyłonionych na podstawie kwestionariusza aplikacyjnego. Następnie zostaną przeprowadzone dwudniowe warsztaty tematyczne z zakresu najlepszych praktyk rolnictwa regeneratywnego. Spośród 30-tu uczestników zostanie wybranych 6-ciu rolników, którzy wezmą udział w dalszym etapie projektu - tworzeniu planu poprawy gospodarstwa. Po pomyślnym opracowaniu planu działania dla rolnictwa regeneracyjnego rolnik otrzyma wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji 2 500,00 EUR.

Czas realizacji projektu: lipiec - grudzień 2021 r.

Projekt skierowany jest do rolników z całego kraju z wyłączeniem województwa dolnośląskiego, pomorskiego oraz miasta Warszawa.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Wszelkie koszty związane z udziałem w spotkaniach projektowych (tj. koszty dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) pokrywa realizator projektu. Projekt realizowany będzie w formie stacjonarnej i zdalnej.

Liczba miejsc jest ograniczona i nie może przekraczać 30 osób w projekcie. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie punktacja z kwestionariusza aplikacyjnego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod linkiem:

 https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/apps/forms/it3STjkR3YApaCyH

Termin zgłoszeń: do 30 lipca 2021 r.

Osoba do kontaktu: Justyna Bator, e-mail: j.bator@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 37 

Źródło: www.cdr.gov.pl
Opracowanie: Izabella Kłodowska