WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Operacje doradcze Ośrodka w 2021 roku w ramach regionalnej "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"

Data utworzenia: 21-07-2021

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie konkursu nr 5/2021 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizuje w bieżącym roku następujące operacje doradcze:

  • ”Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich” – działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju; kwota dofinansowania: 41.443,00 zł
  • „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” – działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju; kwota dofinansowania: 12.848,99 zł
  • „Polski e-bazarek - szansą promocji lokalnych producentów rolnych" - działanie 10: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą; kwota dofinansowania: 52.418,72 zł
  • „Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur” – działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; kwota dofinansowania: 26.637,05 zł

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) pomaga rozwijać obszary wiejskie poprzez tworzenie sieci kontaktów. Z praktycznego punktu widzenia KSOW wspomaga optymalne wykorzystanie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim umożliwiając lepszy przepływ informacji między podmiotami zaangażowanymi w projektowanie, realizację i ewaluację strategii i programów rozwoju wsi.

Pomysły na ww. operacje pochodzą z codziennej pracy specjalistów Ośrodka z rolnikami, innymi mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami terenowymi oraz przedstawicielami podmiotów, dla których rolnictwo stanowi oś funkcjonowania, stąd też odpowiadają na realne potrzeby i poszukują rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Takie też cele przyświecały specjalistom Ośrodka konstruującym propozycje operacji na rok 2021 przedstawione do konkursu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych operacji, w tym warunki udziału, zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce "Aktualności".

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik