WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej Ochrony, Środowiska i BHP w Rolnictwie

Data utworzenia: 19-07-2021 ; Data wydarzenia: 09-09-2021

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, serdecznie zaprasza młode, przedsiębiorcze osoby w wieku 18-35 lat z obszarów wiejskich do podjęcia wyzwania poprzez udział w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Uczestnikami olimpiady mogą być osoby, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa warmińsko-mazurskiego samodzielnie gospodarstwo rolne, a także uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Współorganizatorami etapu wojewódzkiego Olimpiady są:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Etap powiatowy trwa od 14 czerwca do 16 sierpnia 2021 r., który organizuje i przeprowadza Kierownik Zespołu Doradczego. Uczestnicy etapu powiatowego zmierzą się z testem pisemnym składającym się z 25 pytań. Do etapu wojewódzkiego olimpiady zostaną zakwalifikowane osoby z lokatą I, II i III miejsca.

Terminy eliminacji powiatowych:

 • Powiat braniewski – 10.08.2021 r., kontakt: Elżbieta Krajnik, tel. kom. 665 870 017
 • Powiat działdowski – 23.07.2021 r., kontakt: Renata Skibicka-Barszcz, tel. kom. 665 890 160
 • Powiat elbląski – 09.08.2021 r., kontakt: Katarzyna Czyż, tel. kom. 665 860 668
 • Powiat ełcki – 10.08.2021 r., kontakt: Bożena Dyszkiewicz, tel. kom.  665 810 567
 • Powiat gołdapski – 11.08.2021 r., kontakt: Emilia Zajączkowska, tel. kom. 665 890 164
 • Powiat kętrzyński – 21.07.2021 r., kontakt: Joanna Rabij, tel. kom. 665 890 749
 • Powiat lidzbarski – 23.07.2021 r., kontakt: Wojciech Staniszewski, tel. kom. 697 632 492
 • Powiat mrągowski – 12.08.2021 r., kontakt: Witold Sańko, tel. kom. 665 960 417
 • Powiat nidzicki – 06.08.2021 r., kontakt: Dariusz Mazur, tel. kom. 665 960 367
 • Powiat nowomiejski – 19.07.2021 r., kontakt: Grzegorz Kowalski, tel. kom. 665 690 332
 • Powiat olecki – 22.07.2021 r., kontakt: Karol Sus, tel. kom.  665 910 617
 • Powiat olsztyński – 23.07.2021 r., kontakt: Wanda Kępczyńska, tel. kom. 695 990 236
 • Powiat piski – 29.07.2021 r., kontakt: Andrzej Knyżewski, tel. kom. 665 890 150
 • Powiat szczycieński – 11.08.2021 r., kontakt: Elżbieta Czaplicka, tel. kom. 665 892 933

Dnia 09.09.2021 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a, młodzi rolnicy po raz kolejny staną do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Etap wojewódzki składający się z części pisemnej i ustnej zorganizuje i przeprowadzi Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Podczas eliminacji pisemnych każdy z uczestników będzie udzielał odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych.
W części ustnej weźmie udział 6 uczestników, którzy w eliminacjach pisemnych uzyskają największą liczbę punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR. Kontakt: Paulina Jaskólska, p.jaskolska@w-modr.pl, tel. 89 526 44 39 w. 46, kom. 665690378.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia

Opracowanie: Paulina Jaskólska