WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Apel do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych

Data utworzenia: 15-07-2021

Główny Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko, a także Członkowie Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie skierowali listy do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, aby przypomnieć o konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania najmłodszych w gospodarstwie. Jako opiekunowie jesteśmy za nich odpowiedzialni. Dołóżmy starań, aby w czasie wzmożonych letnich prac na polu i w gospodarstwie oraz w czasie wakacyjnego wypoczynku dzieci, zachować bezpieczeństwo i ostrożność.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik