WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Data utworzenia: 14-07-2021

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:

"Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" oraz "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", którzy podjęli zobowiązanie składając wniosek o pomoc.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z wirusem SARS-CoV2, szkolenia odbywają się w formie zdalnej (przez internet).

Temat i termin szkolenia:

wrzesień 2021 r.:

  • 10 września 2021 r.- Nowoczesne technologie produkcji roślinnej/metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, inne)*

                rejestracja w formularzu- otwórz

  • 17 września 2021 r.- Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP*

                rejestracja w formularzu- otwórz

  • wrzesień 2021 r.- Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół*

IV kwartał 2021 r.

  • Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje*
  • Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa*
  • Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych)*

*Warunkiem realizacji szkolenia jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Aby zarejestrować się należy pobrać u dołu strony kartę zgłoszenia na szkolenia, wypełnić ją, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich wyznaczonych miejscach. Następnie podpisaną kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy (w formie skanu): a.szwacka@w-modr.pl, a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie jest odpłatne. Wymagane jest opłacenie przelewem nie później niż 1 dzień przed szkoleniem. Dane do przelewu otrzymają osoby, które prawidłowo się zarejestrowały.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność (jeśli było takie zobowiązanie rolnika).


Osoby do kontaktu:

Maria Suszko: tel. 695 990 229; m.suszko@w-modr.pl;

Aleksandra Szwacka-Skiendziul: tel. 665 830 954; a.szwacka@w-modr.pl;

Aneta Długokęcka: tel.  695 550 952; a.dlugokecka@w-modr.pl

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul