WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wizyta gościnna Konsula Generalnego Węgier

Data utworzenia: 13-07-2021

Wizyta gościnna Konsula Generalnego Węgier

W dniach 7 i 8 lipca 2021 roku Gośćmi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie był Konsul Generalny Węgier Pan Dr. Pál Attila ILLÉS wraz z małżonką oraz Konsul Otto SIPOS.

Celem wizyty, było nawiązanie współpracy oraz prezentacja dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych z terenu Warmii i Mazur. Węgierscy Goście odwiedzili miejsca, które profilem swojej działalności spełniają założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

W pierwszym dniu wizyty p. Dyrektor WMODR – mgr inż. Damian Godziński wraz z pracownikiem Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska p. dr inż. Izabellą Kłodowską odwiedzili wraz z naszymi zagranicznymi sąsiadami biogazownię rolniczą w Boleszynie w powiecie nowomiejskim. Przedsiębiorstwo Biogal Sp. z.o.o., którego Prezesem Zarządu jest p. Andrzej Galiński, jest jednym z najlepiej funkcjonujących w kraju przedsięwzięć branży OZE. Fermowa przemysłowa produkcja np. trzody chlewnej wymusza na właścicielach działania proekologiczne, toteż skłoniło to p. Andrzeja do zainwestowania w instalację biogazową. Oprócz biogazowni rolniczej jest farma fotowoltaiczna i planowana w przyszłości budowa wiatraków. Ciepło z biogazowni dociera do ok. 250 gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej we wsi Boleszyn i Mroczno. Instalacja produkuje także nawóz organiczny z pofermentu. Biogazownia zapewnia zminimalizowane oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko w postaci ograniczenia emisji odorów, a także skażenia wód gruntowych i powietrza. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wyniku fermentacji metanowej w biogazowni jest bezpieczna dla środowiska i innowacyjną formą nowoczesnego rolnictwa.

Kolejnym punktem było gospodarstwo ekologiczne „Ostoja Natury” w Tomaszynie koło Olsztynka. Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Ostoja Natury p. Piotr Ostaszewski oprowadził nas po swoim rolniczym ekosystemie stanowiącym model gospodarstwa referencyjnego – smart village. Grupa producentów tworzy tu metodami ekologicznymi wysokiej jakości żywność, dystrybuowaną bezpośrednio do klientów poprzez platformę sprzedażową, niewymagającą udziału pośredników. Każda z pięciu „Farm” tj. Farma Żywności Organicznej (BIO), Farma Innowacji, Farma Zielonej Energii, Farma Kultury, Farma Zdrowia tworzy spółdzielnię w innowacyjny, ale zgodny z tradycyjnymi rozwiązaniami sposób, korzystny dla środowiska. Ta ekologiczna farma stanowi zamknięty obieg, w którym odpad jest paliwem, a dzięki temu gospodarstwo produkuje energię, umożliwia całoroczną produkcję żywności i działa efektywniej zapewniając większe plony. Na powierzchni ok. 50 ha uprawiane są warzywa, pra-zboża, zioła, owoce, rośliny miododajne itp. W gospodarstwie wykorzystuje się także sposób uprawy warzyw na podwyższonych grządkach tzw. permakulturę. W tym roku rozpoczętą także wdrażanie systemu No-Dig, czyli bezorkowy system uprawy roli (zbudowano 60 łóżek kompostowych). Ponadto na terenie gospodarstwa prowadzona jest całoroczna uprawa pod osłonami wyposażona w nawadnianie oparte o „Ost-Oya”, czyli pasywny system nawadniania wodą deszczową.

Ostatnim punktem programu była wizyta w agroturystycznym siedlisku Dobry Zaczyn Młyn Tomaryny w gminie Gietrzwałd. Gospodarze tego miejsca p. Ania i p. Jacek bardzo gościnnie nas przyjęli i oprowadzili po swojej posiadłości zlokalizowanej w otoczeniu starego młyna, lasów i rzeki Pasłęki. Organizowane są tu m.in.: warsztaty permakulturowe, zielarskie, kulinarne i inne. Bardzo malownicze miejsce na Mazurach dla zregenerowania sił w bliskości z naturą.

8 lipca Konsul Generalny Pan Dr. Pál Attila ILLÉS wraz z małżonką postanowili wziąć udział w Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola, które tego dnia odbywały się na terenie powiatu oleckiego.

Tym razem Panu Konsulowi i jego Małżonce towarzyszyła Pani Małgorzata Micińska–Wąsik – I Zastępcę Dyrektora WMODR.

W trakcie spotkania w Olecku Pan Konsul uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także odbył rozmowy z prof. dr. hab. Krzysztofem Jankowskim – Dziekanem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie i przedstawicielami samorządów rolniczych.

Po spotkaniu w Olecku nasi węgierscy Goście odwiedzili Stację Badawczą Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, w której prowadzili rozmowy z Kierownikiem Stacji Panem Mamadou Moussa Bah. Po omówieniu podstawowej działalności i realizowanych projektach w Stacji, Pani Zootechnik Marlena Boroń oprowadziła wszystkich po terenie gospodarstwa, szeroko omawiając jego historię i obecnie realizowane hodowle – bydła rasy Polskiej Czerwonej, Koników Polskich i bobrów.

Następnie delegacja udała się do miejscowości Rozogi do Zajazdu Tusinek – który jest jednym z pokazowych przedsięwzięć na terenie naszego województwa, łączących działalność rolniczą, hotelarską, restauracyjną, edukacyjną  i produkcyjną. Choć pogoda uniemożliwiła zwiedzenie wszystkich oferowanych atrakcji to gospodarz obiektu Pan Tomasz Winiarek przybliżył profil działalności Zajazdu, a także podjął gości regionalnymi przekąskami i  potrawami.

Po zakończonym spotkaniu Pani Dyrektor Małgorzata Micińska–Wąsik, pożegnała się z wizytującymi nasz region Gośćmi podarowując im regionalne produkty wytwarzane bezpośrednio w Zajeździe Tusinek.

Współpraca między Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a Konsulatem Węgierskim, będzie kontynuowana, a w niedalekiej przyszłości planowane są  wzajemne wizyty studyjne, których celem będzie prezentacja dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych rolnikom, doradcom rolniczym, przedstawicielom nauki i instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Opracowanie: Izabella Kłodowska, Rodian Pawłowski, Paulina Karaszkiewicz