WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zakończyliśmy I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

Data utworzenia: 12-07-2021 ; Data wydarzenia: 14-06-2021

Zakończyliśmy spotkania powiatowe organizowane w ramach I Warmińsko–Mazurskich Dni Pola!

Byliśmy w 19 powiatach, w 45 gminach, zobaczyliśmy 52 poletka demonstracyjne prowadzone w ramach działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Spotkaliśmy się z blisko 600 rolnikami, pracownikami firm i instytucji otoczenia rolniczego oraz przedstawicielami lokalnych samorządów, którym zaproponowana forma organizacji wydarzenia, dała możliwość bezpośredniego kontaktu i nawiązania współpracy. Przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych i jarych, rzepaku, kukurydzy, roślin bobowatych i ziemniaka pod względem wzrostu, porażenia przez agrofagi, odporności na warunki atmosferyczne oraz potencjalnego plonowania w rolniczej przestrzeni produkcyjnej całego województwa.

Wysłuchaliśmy wykładów przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, których zadaniem było przybliżenie zagadnień związanych z uprawą roli w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Niejasności i obawy związanie z wyzwaniami, przed którymi stawiani są rolnicy w ramach tego działania, budzą wiele pytań i wątpliwości, które podczas bezpośrednich spotkań poddane zostały merytorycznej dyskusji.

Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że bezpośredni kontakt z rolnikami jest najważniejszym narzędziem pracy doradczej, a dzięki współpracy między rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji okołorolniczych i światem nauki możliwe jest tworzenie sieci powiązań, pozwalającej na rozwiązanie problemów pojawiających się w gospodarstwach.

Warmińsko–Mazurskie Dni Pola odbędą się również za rok. Już dziś zapraszamy do udziału w spotkaniach na polu!

Dziękujemy za obecność wszystkim, dla których rolnictwo, jego pomyślność i rozwój, jest ważnym działem w gospodarce i życiu zawodowym.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania w krótkiej relacji filmowej OBEJRZYJ!

I Warmińsko–Mazurskie Dni Pola, zorganizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, były imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola, które odbyły się w tym roku w Minikowie pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”.

Opracowanie: Maja Jurczak