WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

KONKURS Najlepszy Doradca Ekologiczny

Data utworzenia: 18-08-2021 ; Data wydarzenia: 31-08-2021

KONKURS Najlepszy Doradca Ekologiczny

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w II edycji Konkursu pn. "Najlepszy Doradca Ekologiczny". Konkurs organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośródkami Doradztwa Rolniczego.

Celem konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest dwuetapowy i składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap).

Etap wojewódzki, nadzorowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  skierowany jest do doradców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 20214-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Kandydaci mogą być zgłaszani przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przez komórki organizacyjne WMODR.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora WMODR z siedzibą w Olsztynie wyłoni laureata konkursu wojewódzkiego, który zostanie nominowany do etapu krajowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie lub elektronicznie na mail: u.anculewicz@w-modr.pl z dopiskiem Konkurs Najlepszy Doradca Ekologiczny

Kontakt: Urszula Anculewicz
tel.: 89/ 526-44-39 wew. 54; kom: 697-632-088

Opracowanie: Urszula Anculewicz