WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zachęcamy do lektury wakacyjnego numeru "Bieżących Informacji"

Data utworzenia: 05-07-2021

Zachęcamy do lektury wakacyjnego numeru "Bieżących Informacji"

Zachęcamy do lektury wakacyjnego numeru "Bieżących Informacji".

W najnowszym numerze:

 • Choroby zbóż w ekologicznym systemie uprawy roślin
 • Nowe rozwiązania zwiększające żyzność i aktywność gleby
 • Omacnica prosowianka
 • Nawożenie kukurydzy gnojowicą
 • Rozwiązania warunkujące opłacalną i ekonomicznie uzasadnioną produkcję pszenicy ozimej
 • Systemy utrzymania bydła mlecznego
 • Hodowla krów mlecznych pasja i sposób na życie
 • Alpaki – nowy sposób na biznes
 • Niedobory wody w uprawach polowych
 • Czy paludikultura może zatrzymać klimatyczną katastrofę?
 • Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w 2021 roku na Warmii i Mazurach
 • Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych
 • Kalkulacje rolnicze
 • Dobre praktyki wspólnego działania na obszarach wiejskich
 • Zmiany procedury wsparcia przywracania potencjału produkcji rolnej
 • Podsumowanie wyjazdu studyjnego
 • Potwierdzenie porozumienia w sprawie reformy WPR
 • Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na lata 2020 i 2021
 • XXII edycja „Olimpiady Wiedzy Rolniczej Ochrony, Środowiska i BHP w Rolnictwie”
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Założyć ogród to uwierzyć w jutro
 • System HACCP w gospodarstwach rolnych

Pobierz "Bieżące Informacje" nr 7-8/2021

Opracowanie: Mirosław Fesnak