WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj odwiedzamy pola w powiecie bartoszyckim - 28.06.2021 r.

Data utworzenia: 28-06-2021

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj odwiedzamy pola w powiecie bartoszyckim - 28.06.2021 r.

W powiecie bartoszyckim Dni Pola rozpoczęliśmy częścią teoretyczną, w której uczestnikom przedstawiony został temat racjonalnego zużycia środków ochrony roślin i nawozów w uprawie zbóż - mgr inż. Mateusz Sokólski – Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie. Część teoretyczna zakończy się szkoleniem i konkursem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W części praktycznej odwiedzimy poletka demonstracyjne i zapoznamy się z zastosowaną technologią, programem ochrony, wpływem odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy jarej i ozimej oraz pszenżyta ozimego.


Do zobaczenia jutro na polach w powiecie ełckim!

Przypominamy harmonogram:

Część praktyczna:

8:45  Sesja praktyczna na polu, Pisanica 37, gm. Kalinowo „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie żyta ozimego”, gospodarstwo pana Jana Skarżyńskiego

9:20  Sesja praktyczna na polu, Wiśniowo Ełckie 87, gm. Prostki „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy jarej”, gospodarstwo pana Radosława Muzykiewicza

9:50  Sesja praktyczna na polu, Miechowo 1/1, gm. Prostki „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie rzepaku ozimego”, gospodarstwo pana Sławomira Żebrowskiego

Część teoretyczna:

10:30 Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi, Pistki 17, 19-300 Ełk

Powitanie gości – Karolina Doliwa, Kierownik PZDR nr 5

Otwarcie Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie ełckim - Damian Godziński, Dyrektor WMODR.

Wystąpienia zaproszonych gości

11.00  Wykład „Najnowsze odmiany roślin rolniczych. Inicjatywa białkowa COBORU” - Grzegorz Marciniak, kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian

Wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – Emilia Bojkowska, broker Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wykład „Plonotwórcze oraz plonochronne elementy technologii uprawy zbóż w dobie Zielonego Ładu” mgr inż. Mateusz Sokólski Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.

Szkolenie z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy - Przedstawiciel KRUS.

Wykład „Możliwości otrzymania dofinansowania do wapnowania gleb”, Elżbieta Zyskowska, dyrektor regionalny firmy Complexor.

Obiad

Część praktyczna :

13:30 Poletka Stacji Doświadczalnej w Ruskiej Wsi

Technologia ochrony roślin w zbożach i rzepaku firmy - Grzegorz Marciniak, Adrian Bielewicz – INVIGO

15:00 Panel dyskusyjny

16:00 Zakończenie

Kontakt do organizatorów bezpośrednich:

Bożena Dyszkiewicz, kierownik ZD w Ełku, tel. 665 810 567

Karolina Doliwa, kierownik PZDR nr 5, tel. 723 991 978

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk