WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj jesteśmy na polach w powiecie elbląskim - 21.06.2021 r.

Data utworzenia: 21-06-2021

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj jesteśmy na polach w powiecie elbląskim - 21.06.2021 r.

W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych w powiecie elbląskim zainteresowani zapoznają się z zastosowaną technologią, programem ochrony, wpływem odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej i jarej. W części teoretycznej temat plonotwórczych elementów technologii uprawy zbóż przy założeniach Zielonego Ładu omówi mgr inż. Mateusz Sokólski – Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.


Do zobaczenia już jutro na polach w powiecie olsztyńskim!

Przypominamy harmonogram:

Część teoretyczna:

10:30 Restauracja „Ranczo w dolinie”, Dobre Miasto, ul. Łużycka 44

Powitanie gości – Wanda Kępczyńska, Kierownik ZD w Olsztynie

Otwarcie Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie olsztyńskim - Damian Godziński, Dyrektor WMODR.

Przedstawienie programu wydarzenia – Anna Fatyga, Kierownik PZDR nr 4

Wykład „ Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”– dr Marcin Nowicki, broker Sieci Innowacji w Rolnictwie

Wykład „Płodozmian w uprawie zbóż w różnych systemach rolniczych”, prof. dr hab. Marek Marks, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, UWM w Olsztynie

Szkolenie nt. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gospodarstwach rolnych zakończone konkursem wiedzy – przedstawiciel KRUS

Obiad

Część praktyczna:

13:00  Sesja praktyczna na polu, Głotowo 69, gm. Dobre Miasto, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenżyta ozimego”, gospodarstwo pana Marka Wołczaka

13:50  Sesja praktyczna na polu, Komalwy, gm. Świątki, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy jarej”, gospodarstwo pana Daniela Malickiego

14:40  Sesja praktyczna na polu, Węgajty 21, gm. Jonkowo, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenżyta ozimego”, gospodarstwo pana Marcina Skuracza

15:30 „Ranczo w dolinie”, Dobre Miasto, ul. Łużycka 44

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Zakończenie.

Kontakt do organizatorów bezpośrednich:

Wanda Kępczyńska, kierownik ZD w Olsztynie, tel. 695 990 236

Anna Fatyga, kierownik PZDR nr 4, tel. 665 891 023

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk