WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XII edycja konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”!

Data utworzenia: 21-06-2021

XII edycja konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”!

Interesujesz się wsią, rolnictwem, pracą na wsi? Lubisz fotografować? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, koniecznie weź udział w XII edycji konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”!

Połącz pasje, którymi są rolnictwo, warmińsko-mazurska wieś i fotografia!
Zapraszamy do wzięcia udziału w XII edycji konkursu fotograficznego, organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie - „Rolnictwo to moja pasja”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Konkurs jest skierowany do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, miłośników rolnictwa i fotografii.
 • Głównym założeniem konkursu jest ukazanie piękna wsi i rolnictwa. Uchwycenie na fotografii wyjątkowości ludzi, zwierząt, krajobrazów warmińsko-mazurskiej wsi oraz trudu pracy rolnika, co jest niewątpliwie sztuką.
 • Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach:
 • Mieszkańcy wsi – ludzie i zwierzęta
 • Wiejski krajobraz
 • Wieś – bezpieczne miejsce
 • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik przesyła prace w formie pliku elektronicznego. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, minimalne rozmiary 2592x1944. Zdjęcia o niskiej jakości technicznej, przesłane w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku jak również nie spełniającekryteriów tematycznych zostaną decyzją Organizatora wyłączone z Konkursu.
 • Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 9 zdjęć (po trzy z każdej kategorii), które wcześniej nie były publikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone prawa autorskie. Uczestnikowi przysługuje prawo do nagrody tylko za jedno zdjęcie.
 • Ważne, aby każde nadesłane zdjęcie było zatytułowane!
 • Osoba nadsyłająca prace musi być ich autorem. Fotografie muszą być wolne od praw autorskich osób trzecich. Zgłoszone do Konkursu fotografie nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach graficznych.
 • Zdjęcia należy przesyłać w terminie od 21 czerwca do 21 sierpnia 2021 r. na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91 na płycie CD-R lub bezpośrednio na adres email: j.zarucka@w-modr.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, wraz z formularzem zgłoszenia udziału w Konkursie zamieszczonym poniżej.
 • Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu września 2021 roku.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.w-modr.pl oraz w siedzibie Ośrodka.
Źródło: https://pixabay.com/
Opracowanie: Joanna Zarucka