WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Data utworzenia: 18-06-2021 ; Data wydarzenia: 19-06-2021

Krajowe Dni Pola to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

Krajowe Dni Pola wydarzeniem cyklicznym, ważnym dla rolników
Najważniejszym argumentem za organizacją Krajowych Dni Pola jest to, że rolnicy mogą w jednym miejscu zobaczyć niemal pełną ofertę odmianową firm nasiennych. Tym samym mają dostęp do najbardziej efektywnych innowacji, jakimi są nowości odmianowe poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Organizatorzy zakładają, że Krajowe Dni Pola staną się corocznym, najważniejszym „świętem pola” w Polsce, organizowanym przez kolejne ośrodki doradztwa rolniczego. Będą brały w nim udział zarówno jednostki naukowe, organizacje branżowe rolników, jak i instytucje z otoczenia rolnictwa.

Imprezy towarzyszące KDP w całym kraju
Warto podkreślić, że Krajowe Dni Pola to doskonały przykład rozwijania w praktyce systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czyli systemu AKIS (ang. Agriculture Knowledge Information Systems, pol. Systemy Informacji o Wiedzy Rolniczej). Kwintesencją koncepcji KDP jest bowiem współpraca doradztwa ze światem nauki i biznesu, aby przekazywać wiedzę i przybliżać innowacyjne rozwiązania rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, w tym – co bardzo ważne – uczniom szkół rolniczych. Zainteresowani będą mogli skorzystać z licznych imprez towarzyszących czy partnerskich w Minikowie i organizowanych na terenie całego kraju. Będą to m.in. regionalne dni pola realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego.

 

Źródło: www.dnipola.kpodr.pl
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik