WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj jesteśmy na polach w powiecie giżyckim - 18.06.2021 r.

Data utworzenia: 18-06-2021

Trwają Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj jesteśmy na polach w powiecie giżyckim - 18.06.2021 r.

W części teoretycznej temat racjonalnego zużycia środków ochrony roślin i nawozów w uprawie zbóż przedstawił mgr inż. Mateusz Sokólski, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie. W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych w powiecie giżyckim zainteresowani zapoznają się z zastosowaną technologią, programem ochrony, wpływem odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie żyta ozimego, pszenżyta ozimego oraz pszenicy ozimej. Odbędzie się również pokaz pobierania prób glebowych.


Do zobaczenia w poniedziałek na polach w powiecie elbląskim!

Przypominamy harmonogram:

Część praktyczna:

9:00 Zbiórka na miejscu pierwszej demonstracji – Stankowo 9a, gmina Markusy

9:15 Sesja praktyczna na polu, Stankowo 9a, gmina Markusy „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej”, gospodarstwo pana Adriana Andrusewicza

9:40 Sesja praktyczna na polu, Stankowo 9a, gmina Markusy „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenżyta ozimego”, gospodarstwo pana Karola Andrusewicza

11:30  Sesja praktyczna na polu, Nowotki 3, gmina Elbląg „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy jarej”,  gospodarstwo Pana Piotra Iwaniszewskiego

Część teoretyczna:

13:00 Świetlica wiejska w Aniołowie, 14-400 Pasłęk

Powitanie gości - Kierownik ZD Elbląg Katarzyna Czyż.

Otwarcie Powiatowych Dniu Pola w powiecie elbląskim - Damian Godziński, Dyrektor W-MODR z siedzibą w Olsztynie.

Wykład „Plonotwórcze elementy technologii uprawy zbóż przy założeniach Zielonego Ładu” - mgr inż. Mateusz Sokólski – Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.

Wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – dr Marcin Nowicki, broker Sieci Innowacji w Rolnictwie

Szkolenie z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy, Przedstawiciel KRUS.

Przemarsz z Aniołami przez Wioskę Tematyczną, wykład Pani Haliny Cieśli.

Obiad.

17:00 Podsumowanie i zakończenie Powiatowych Dni Pola w powiecie elbląskim.

Kontakt do organizatorów bezpośrednich:

Katarzyna Czyż, kierownik ZD w Elblągu, tel. 665 860 668

Anna Subocz, kierownik PZDR nr 2, tel. 665 890 903

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk