WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie dla sprzedawców środków ochrony roślin 28-30.06.2021 r.

Data utworzenia: 17-06-2021 ; Data wydarzenia: 28-06-2021

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniach 28-30.06.2021 r.  w siedzibie Ośrodka w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91 odbędzie się szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  3. Integrowana ochrona roślin
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Uczestnicy szkolenia, po zdanym egzaminie, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, które będzie ważne przez 5 lat.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zapoznanie się z załączoną instrukcją w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji szkoleń w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Osoba do kontaktu: Paulina Jaskólska tel. 665 690 378, e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

Opracowanie: Paulina Jaskólska