WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj jesteśmy w powiecie kętrzyńskim - 16.06.2021 r.

Data utworzenia: 16-06-2021

Trwają Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj jesteśmy w powiecie kętrzyńskim - 16.06.2021 r.

Na poletkach demonstracyjnych w powiecie kętrzyńskim w trakcie trwania sesji polowej ocenialiśmy wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie rzepaku ozimego, ziemniaka jadalnego oraz roślin bobowatych. W części teoretycznej dowiemy się czy uprawa roślin bobowatych to tylko moda czy już potrzeba - prof. dr hab. Marek Marks Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, UWM w Olsztynie.


Jutro widzimy się w powiecie braniewskim!

Przypominamy harmonogram:

Część praktyczna

9:00 Wyjazd uczestników szkolenia, Pierzchały 1, 14-526 Płoskinia, parking przy magazynach zbożowych.

9:30 Sesja praktyczna na polu, Perwilty, gm. Lelkowo, Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy ozimej” gospodarstwo pana Grzegorza Biłas.

10:10 Sesja praktyczna na polu, Wojnity, gm. Pieniężno, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenicy jarej”, gospodarstwo pana Edwarda Tyrawskiego.

10:50 Sesja praktyczna na polu, Bardyny, gm. Wilczęta, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie pszenżyta ozimego”, gospodarstwo pana Patryka Kuderawiec.

11:20 Sesja praktyczna na polu, Pierzchały, gm. Płoskinia, „Wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy”  gospodarstwo pana Mirosława Pawlukowskiego.

Część teoretyczna

12:00 Gospodarstwo rolne pana Mirosława Pawlukowskiego, Pierzchały 1, 14-526 Płoskinia

Powitanie gości - Elżbieta Krajnik, Kierownik ZD Braniewo.

Otwarcie Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie braniewskim - Damian Godziński, Dyrektor WMODR.

Wykład „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – dr inż. Rodian Pawłowski, koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wykład „Rolnictwo precyzyjne jako narzędzie optymalizacji technologii uprawy zbóż” - prof. dr hab. Marek Marks, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa,  UWM w Olsztynie.

Obiad

Szkolenie z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy - Przedstawiciel KRUS.

Część praktyczna

14:30 Pokazy

Pokaz polowy maszyn i urządzeń rolniczych:

  • pokaz zautomatyzowanego poboru prób glebowych
  • pokaz pracy maszyn rolnictwa precyzyjnego w polu
  • pokaz maszyn firmy Mirtrans z Płoskini.

17:00 Zakończenie.

Kontakt do organizatorów bezpośrednich:

Elżbieta Krajnik, p.o. kierownika ZD w Braniewie, tel. 665 870 017

Justyna Zdolska, kierownik PZDR nr 3, tel. 665 860 551

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk