WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Kolonie letnie w górach w okolicach Zakopanego w miejscowości Ząb w roku 2021

Data utworzenia: 11-06-2021

Kolonie letnie w górach w okolicach Zakopanego w miejscowości Ząb w roku 2021

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie informuje, że trwają rezerwacje i zapisy na kolonie letnie 10-dniowe dla dzieci rolników w wieku 8-16 w górach w okolicy Zakopanego, w miejscowości Ząb w Domu Wypoczynkowym „Zbójnik” przy ul. Ks. Ludwika Mizery 10. Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. 

Koszt orientacyjny ok. 450 zł płatne na konto organizatora (w cenie pobyt, wyżywienie, noclegi, wycieczki oraz wszystkie bilety wstępu) plus koszty dojazdu 150 zł (płatne przy autokarze). 

Planowany termin turnusu: od 15.08.2021 do 25.08.2021. 

Wyjazd uczestników kolonii autokarem 14.08.2021 r. w godzinach nocnych. 

Dzieci będą objęte dodatkowym ubezpieczeniem oraz opieką wykwalifikowanej kadry. Kolonie organizowane są zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty.

Dziecko zostanie zakwalifikowane na kolonie  jeśli spełni  4 kryteria :

  1. dziecko urodzone po 01.01.2005 r. i  skończone 8 lat (warunek)
  2. wypełniona karta kwalifikacyjna,
  3. wpłata  na konto organizatora pełnej kwoty za uczestnictwo w koloniach (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, że jest to opłata za kolonie),
  4. oryginał zaświadczenia z KRUSU o pełnym ubezpieczeniu przynajmniej jednego z rodziców z podanym nr PESEL osoby ubezpieczonej.

 Zapisy uczestników oraz bliższe informacje udzielamy pod nr telefonu  89 527 39 16, 605 229 205 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00. 
 

Opracowanie: Mirosław Fesnak