WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Weź udział w wyjeździe studyjnym pt. „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich - alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”

Data utworzenia: 09-06-2021

Weź udział w wyjeździe studyjnym pt. „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich - alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich - alternatywa dla małych gospodarstw rolnych”.

Termin wyjazdu studyjnego: 16-18 czerwca 2021 roku
Miejsce: Ziołowy Zakątek, Koryciny 73b, 17-315 Grodzisk

Celem wyjazdu studyjnego jest ukazanie szerokiego wachlarza innowacyjnych przedsięwzięć związanych z zakładaniem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w tym działań związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją surowców zielarskich będących alternatywą dla małych gospodarstw rolnych.

Wyjazd studyjny przyczyni się do transferu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zakładania i prowadzenia upraw roślin zielarskich, pozyskiwania wysokiej jakości surowca naturalnego, jego przetwórstwa, a także tworzenia innowacyjnych form współpracy i partnerstw w zakresie organizacji i funkcjonowania ekologicznej uprawy ziół.
Integracja sektora rolno-spożywczego oraz tworzenie nowych sieci współpracy pomiędzy światem nauki, doradztwem rolniczym oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w wyjeździe przyczyni się do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie produkcji, tworzenia i działania przetwórstwa zielarskiego jako innowacyjnej działalności pozarolniczej jako alternatywy dla małych gospodarstw rolnych.

Wyjazd skierowany jest do osób z województwa warmińsko-mazurskiego:
 
  • Rolników - właścicieli małych gospodarstw,
  • Innych mieszkańców obszarów wiejskich, w tym producentów żywności regionalnej,
  • Osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej,
  • Pracowników jednostek naukowych,
  • Pracownicków jednostek doradztwa rolniczego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca br. do godz. 11.00  na adres: a.dlugokecka@w-modr.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz ramowy program wyjazdu znajdują się do pobrania u dołu strony.
 
 
Opracowanie: Aneta Długokęcka