WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rusza nowa edycja konkursu AGROLIGA 2021

Data utworzenia: 08-06-2021

Rusza nowa edycja konkursu AGROLIGA 2021

Realizowana w ramach operacji „Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2021 rozstrzygany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Konkurs AgroLiga 2021 Etap wojewódzki finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uczestnicy konkursu mogą być zgłaszani przez doradcę rolniczego wypełniając kartę zgłoszenia dostępną na stronie  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie www.wmodr.pl .

Konkurs AgroLiga prezentuje dorobek rolnictwa i firm funkcjonujących w branży rolniczej z podziałem na poszczególne województwa. Laureaci w obydwu kategoriach to najlepsi rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy są liderami w regionie, osiągają wysokie rezultaty produkcyjne i ekonomiczne, rozwijają działalność z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życiu lokalnej społeczności. Uczestnictwo w konkursie to prestiż w branży, zaś bycie laureatem – ogromny sukces oraz świadectwo pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań produkcyjnych. Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Karty zgłoszenia do Konkursu AGROLIGA 2021– etap wojewódzki są dostępne na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem "AgroLiga 2021"

lub pocztą elektroniczną: a.wisniewska@w-modr.pl, tel. 89/526 44 39 wew. 52, 665 920 379

Załączniki:

1.Zgłoszenie ROLNIK

2. Zgłoszenie FIRMA

3. Regulamin konkursu

4. Oświadczenie uczestnika konkursu

 

Odwiedź portal KSOWhttp://ksow.pl - Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Osoba odpowiedzialna za konkurs w WMODR z siedzibą w Olsztynie - Agnieszka Wiśniewska.


Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia! 

 

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska