WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rolniku, zaprezentuj swoją innowację. Wygraj nawet 6 000 zł !

Data utworzenia: 20-05-2021

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 18 lat ? Jeśli tak to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje” i wygraj nawet
6 000 zł!

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie „Moje własne innowacje”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie dotyczące zaprojektowanych od podstaw lub znacznie zmodyfikowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie:

  • Maszyny i urządzenia.
  • OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym.
  • Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych.

 

Jak zgłosić swoją innowację do konkursu?

Krok 1:

Wypełnij Kartę Zgłoszenia oraz przygotuj fotografie i/lub krótki amatorski film prezentujące Twoje wdrożone innowacyjne rozwiązanie.

Krok 2:

Do uzupełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia dołącz elektroniczny nośnik danych (płyta CD lub DVD lub przenośna pamięć USB) z plikami fotografii i/lub filmu oraz edytowalną wersję Karty Zgłoszenia.

W przypadku przesyłania Karty Zgłoszenia z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe jest przesłanie linku umożliwiającego pobranie plików, stanowiących załączniki do Karty Zgłoszenia.

Krok 3:

Komplet dokumentów należy przekazać pisemnie, osobiście lub elektronicznie:

  • pisemnie – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym na nośniku danych, należy przesłać na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • osobiście – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami nośniku danych należy złożyć w:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Pokój nr 560 (Sekretariat CDR O/Warszawa), w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wypełnioną elektronicznie i podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami, należy przesłać na adres mailowy: warszawa@cdr.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila: Zgłoszenie na „Konkurs Moje własne innowacje”

Nagrody

W ramach każdej z kategorii Konkursu Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach:

  • miejsce I – 6.000,00 zł,
  • miejsce II – 5.000,00 zł,
  • miejsce III – 4.000,00 zł,
  • wyróżnienie – 1.000,00 zł.

Do kiedy?

Zgłoszenia należy przekazać w terminie  od 17 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Regulamin konkursu

 

 

Źródło: sir.cdr.gov.pl
Opracowanie: Izabella Kłodowska